Condicions d’ús


En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ANTIGUA CASA JOVE SA informa que és titular del lloc web http://www.casajove.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, ANTIGUA CASA JOVE SA informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és ANTIGUA CASA JOVE SA, amb CIF A08607079 i domicili social en MAJOR DE SARRIA 69 BAIXOS 08017, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 22856, foli 103, fulla B44230 i inscripció 14. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: jove@casajove.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS


La navegació, accés i ús pel lloc web d'ANTIGUA CASA JOVE SA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web d'ANTIGUA CASA JOVE SA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web d'ANTIGUA CASA JOVE SA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per ANTIGUA CASA JOVE SA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per ANTIGUA CASA JOVE SA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

ANTIGUA CASA JOVE SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
ANTIGUA CASA JOVE SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ANTIGUA CASA JOVE SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

MODIFICACIONS

ANTIGUA CASA JOVE SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ANTIGUA CASA JOVE SA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l'empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d'ANTIGUA CASA JOVE SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, ANTIGUA CASA JOVE SA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: MAJOR DE SARRIA 69 BAIXOS 08017, BARCELONA.
Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a ANTIGUA CASA JOVE SA, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a ANTIGUA CASA JOVE SA qualsevol variació i que ANTIGUA CASA JOVE SA té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ANTIGUA CASA JOVE SA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'ANTIGUA CASA JOVE SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'ANTIGUA CASA JOVE SA.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'ANTIGUA CASA JOVE SA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'ANTIGUA CASA JOVE SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ANTIGUA CASA JOVE SA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ANTIGUA CASA JOVE SA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.